Kano Sp.z.o.o
ul. Głogowska 17
PL 45-315 Opole, Polska
Tel: 0048-77-455-44-88
Fax: 0048-77-455-44-99
kano@kano.com.pl

NIP: 754-24-76-725 
REGON: 531295754


ING Bank Śląski o/Opole
IBAN: PL98 1050 1504 1000 0022 7818 7063 ( EURO) 
IBAN: PL 26 1050 1504 1000 0022 3280 5842 ( PLN) 

SWIFT/BIC: INGBPLPW Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000181269
Kapitał zakładowy: 1.580,000,00 PLN